dimarts, 21 de desembre de 2010

El que alguna cosa vol, alguna cosa li costa [Opinió]

Si res no canvia, aquest dimecres la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida cedirà al xantatge del diari Segre. La direcció executiva del grup mediàtic ha respost exigint com a condició 'sine quan non' que s'acceptés el bandejament de l'actual coordinador per continuar publicant una pàgina setmanal sobre sardanes. Cal constatar que el diari no s'ha posat en contacte amb un servidor, ha considerat l'ens federatiu com a únic interlocutor i que, pel que he pogut saber, s'han obviat els motius exposats en l'anunci i que han motivat el deixar de servir continguts temporalment. El Grup Segre només ha volgut mantenir negociacions amb l'ens federatiu i aquest ha volgut capitalitzar-les. Motiu pel qual el segon ha intentat aturar les resposta social i de part d'altres ens federatius. Ha demanat de parar les campanyes d'enviament de cartes i de boicot cap al diari. He de confessar que vaig ser el primer sorprès en conèixer l'existència d'aquestes iniciatives i vull agrair tot el suport que se m'ha fet arribar.

Aposto per ser apartat si això ha de voler dir que hi haurà el compliment dels compromisos establerts, que la coordinació s'atribueixi a un/a periodista, que es continuaran els avenços en els estàndards de qualitat professional, independència i rigor iniciats fa gairebé 4 anys i un pas endavant cap a l'homologació de les condicions de treball respecte a altres especialitats del Periodisme.
Però l'alternativa que, segurament, s'establirà va justament en el sentit contrari. La idea que té la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida i que, amb tota probabilitat aprovarà aquest dimecres, és de substituir els continguts aportats per un periodista pels aportats directament pel seu propi gabinet de comunicació. Un fet que, d'entrada, atempta contra la independència del Periodisme i que, previsiblement, farà perdre el prestigi guanyat durant els darrers quatre anys i retrocedir fins a la situació amb la qual es va trobar l'actual coordinador.
Amb aquesta decisió no es bandeja només el coordinador sinó l'exercici del Periodisme i les millores aconseguides des del 2007. Per començar, la creació d'un model periodístic propi per al tractament de la sardana i la cobla, basat en les experiències professionals i aprenentatges assolits pel coordinador, en la vigilància de l'entorn o en l'adaptació de les maneres de publicacions d'altres especialitats. Tot, per complir les funcions bàsiques per complir amb la tasca periodística: d'informació, d'interpretació i de control. Al mateix temps, s'ha exercit de nexe d'unió entre la informació especialitzada destinada a coneixedors de l'àmbit i la informació destinada al públic generalista i, per això, ha calgut fer entenedors conceptes propis de l'àmbit.
Durant aquests quatre anys, SARDANEJANT ha tingut la vertebració del sardanisme ponentí i altpirinenc i el de la resta del país i de món com a 'currículum ocult'. És a dir, que sense haver-se de dir d'una manera expressa ha buscat la posada en relació ja que es desenvolupen, sovint, un d'esquena a l'altre.

Si la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida accepta el xantatge del diari Segre, també estarà acceptant el retrocediment en la qualitat professional i un manteniment de les condicions de precarietat i anomalia. Això li podria fer perdre tota credibilitat quan demani 'normalitzar' la sardana o quan demani l'atenció dels mitjans de comunicació. També és cert, que, d'altra banda, pot témer que depenent de com porti les negociacions el Grup Segre silenciï la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida i, potser, el sardanisme i la cobla, atès que no ha estat -ni és- una pràctica estranya en els mitjans del grup.
L'aposta ha de ser per la dignificació del Periodisme i del Periodisme especialitzat en la sardana i la cobla. Pel compliment del dret a la informació com a element clau per a la conformació d'una societat democràtica.

El que alguna cosa vol, alguna cosa li costa. Personalment, haver fet l'anunci i, sobretot, haver-lo fet públic amb transparència, em pot suposar no poder tornar a treballar al grup mediàtic més destacat de Ponent i l'Alt Pirineu. Un grup que, a més, té fortes connexions empresarials, polítiques, socials... dins i fora del sector. Seria un error, però, pensar que la presa personal d'una decisió, per arriscada que sigui per al meu futur laboral, tothom hagi de 'mullar-se'. Ara bé, depenent de l'actuació que tinguem cadascun de nosaltres després podrem queixar-nos o no del que pugui passar. O, fins i tot, podrem sentir-nos-en còmplices o no.


· Anunci relacionat:
- El diari Segre podria perdre SARDANEJANT [Anunci] (15/12/2010)
- Sabran recuperar la credibilitat? [Opinió]  (23/12/2010)